Välkommen till Moderaterna i Skellefteå

Moderaterna är ett samlingsparti

Vi finns till för dig som vill ha ordning på Skellefteå kommun. Vi arbetar för ett växande Skellefteå, där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. Vi står för ett nytt ledarskap som slår vakt om människor trygghet, valfrihet och företagsamhet.

Vårt politiska fokus i Skellefteå

Andreas Löwenhöök
Gruppledare och oppositionsråd

Skellefteå behöver ett nytt politiskt ledarskap som garanterar en trygg välfärd, fler bostäder i hela kommunen och ett bra företagsklimat när Skellefteå växer. Vi är redo att göra tydliga prioriteringar för att du som bor och verkar i Skellefteå ska vara säker på att få det du har rätt till som kommuninvånare. Tillväxten ska komma både staden och landsbygden till del.

• Utbildning och barnomsorg:
Mer resurser och fler pedagoger/vuxna till förskolorna och skolorna. Barngrupperna ska bli mindre.

• Trygghet:
Krafttag mot drogmissbruk, kriminalitet och missbruk av socialbidrag.

• Företagsklimatet:
Mindre konkurrens från kommunen och korta handläggningstider.

Bostäder:
Bättre förutsättningar för mer byggande av såväl småhus, bostadsrätter som hyreslägenheter.

• Sänkt kommunalskatt:
Det ska bli mer lönsamt att jobba och mer attraktivt att flytta till Skellefteå genom lägre skatt och mindre byråkrati.

Rulla till toppen